Készülékedhez
kompatibilis termékeink

Lássuk!
Tello

Garancia

Jótállás, Garancia

Szeretnénk, ha tudnád, hogy a jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett, így néz ki:

 • 10.000 forint vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik
 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nálunk a jótállási jegyedet itt találod,

A jótállási jegyet elektronikus úton, e-mailben, adjuk át a részedre. Nálunk az e-jótállási jegy a számla.

Ha a termék nem javítható:

 • csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül
  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség
  A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható:

 • 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetésHa a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Hogyan tudod érvényesíteni a jótállásod?

Fordulj hozzánk elérhetőségünk bármelyikén, és megfelelő tájékoztatást adunk.

További kérdések merült fel benned?

Nézd meg a Gyakran Istmételt Kérdések között.

1